creACTivity

Är du fysioterapeut eller arbetsterapeut?
Har du någonsin känt att…

  • …ACT verkar spännande men… du är inte utbildad för att jobba med det?
  • … du har gått några kurser men ändå lyckas inte implementera det i din praktik?
  • …även om du börjat använda ACT-principerna hittar du inte sätt att fördjupa och vidmakthålla dina kunskaper och färdigheter?
  • …du hade behövt andra kollegor att bolla dina idéer och tankar kring hur du kan använda ACT-principer?
  • …med andra ord, du har känt dig lite ensam? 

…du är inte ensam.

ACT är spännande och samtidigt utmanande. Spännande för att dess principer hjälper oss att utvecklas som personer och för att vi ser potentialerna för våra patienter. 

Utmanande för att ACT är en psykoterapi och många av oss vill gärna integrera ACT-principerna i våra professioner och inte göra psykoterapi. Och då känner vi oss osäkra och ensamma.

Därför har vi skapat creACTivity, en community av och för FT och AT som vill lära och stötta varandra på ett kreativt sätt att integrera ACT principer i vår vardag

Vad gör vi tillsammans?

creACTivity är ett lärande nätverk av fysioterapeuter och arbetsteraptuer som vill integrera ACT principer och kreativitet i den personliga och professionella liv. Tillsammans ska vi delta i gruppaktiviteter på våra egna villkor och i vår egen takt.

Kollegialt stöd

Praktiska övningar i grupp, där vi övar med varandra creACTivity. Det går till att någon presenterar en situation med patienten, den andra bemöter den första personen genom att öva med de creACTiva verktygen som vi lärt oss och den tredje och fjärde assisterar den andra.

Kurser & Workshops

Kurserna är vårt skelett i vårt ‘community’. Det är där vi inhämtar kunskap och fördjupar oss.

I workshops övar våra nya färdigheterna och har mycket utrymme att ställa frågor. 

Kreativt övningslabb

Tillsammans skapar, övar och testar övningar i linje med ACT men utifrån våra olika rehabprofessioner.  Det blir kreativt och lekfullt. 

En trygg plats att växa i.

Med ett icke dömande, medkännande och empatisk attityd utforskar vi tillsammans olika teman varje månad, ger oss in i veckoutmaningar, lyssnar på varandra och inbjudna experter…och mycket, mycket mer…

…creACTivity…

...betyder...?

creACTivity står för en ömsesidig berikning mellan ACT-principer, aktivitet och kreativitet. Det är ett synsätt snarare än någon metod eller teknik. Ett sätt att se på oss, på andra och livet. Därför gör vi det i grupp. I vår ‘community‘.

community‘ av fysioterapeuter och arbetsterapeuter som vill utveckla och implementera ACT-prinicperna med kreativitet i sin vardag, både i den professionella som det privata sfären.

  • förenklar navigering i ny terräng
  • möjliggör snabba beteendeförändringar
  • potentierar lärande
  • skapar en naturlig plats för att öva nya färdigheter
  • ökar chanserna att vi tillsammans uppnår resultat

creACTivity är ett sätt att se på en själv och medmänniskan. Det är inte en teknik, eller terapi-modell, utan snarare ett förhållningssätt där vi med kreativitet och aktiviteter gör livet mer meningsfullt och fullt med energi, både på jobbet som hemma.
creACTivity heter också vår ‘community’.

Några röster….

Ur anonymiserad kursutvärdering

“Att få bekräftat i teorin, det som jag själv har märkt i praktiken – alltid tillfredsställande och mer lättjobbat när det finns tydligare teori och evidens bakom det vi gör.”

Kursdeltagare på Karolinska Institutet

ACTiveRehab har gett mig de verktyg som jag letade efter för att strukturera och vidareutveckla mina interventioner. På köpet hjälpte metoden mig att utvecklas som medmänniska..”

Ur anonymiserad kursutvärdering

“Särsklilt givande aktiviteter är de delar där jag påmins om min egen sårbarhet och om att vi alla är människor.”

Vilken betydelse hade de andra i kursen? Hade ni stöd av varandra?

“Det var väldigt roligt att samarbeta med fysioterapeuterna. Vi fick en djupare inblick i varandras yrken. Det var ett väldigt bra upplägg och vi jobbade mycket i smågrupper där vi kunde bolla tankar och idéer med varandra.”

Lena Braconier, arbetsterapeut

...och så byte hon jobb...

När vi jobbade med värderingar blev det tydligt för mig hur jag vill vara som person och även om vad som är viktigt för mig i mitt arbete och min yrkesroll. “

Annika Björk, fysioterapeut.

Vad har detta arbetssätt gett dig?

“Jag har förstått mer vad jag gör och fått en bättre struktur kring det jag jobbar med.”

Linnéa Landgren, Fysioterapeut

Min egen resa…

Jag har saknat praktiska och träffsäkra verktyg för att motivera patienterna att göra de beteendeförändringarna som skulle leda till förbättrat livskvalitet.

Jag saknade förståelse kring vad exakt var det som hjälpte mina patienter och varför. Jag också undrade varför andra patienter med samma tillstånd behövde ett annat angreppssätt…

För att få svar på mina frågor läste jag flera utbildningar på avancerad nivå och blev klinisk forskare.
En resa som kändes lååång och ganska ensamt.

 

…vi ska inte behöva uppleva en sådan lång och ensam resa….

Därför, vårt gemmensamma mål är…

… att utveckla goda och respektfulla sätt att motivera våra patienter att välja beteenden som höjer deras funktion och främjar deras välmående.

…att bli bättre på att snabbt förstå vad varje patient behöver utifrån ACT-relevanta principer samtidigt som vi visar hänsyn till deras värderingar och önskemål.

…att hjälpa varandra att öva på creACTiva kommunikationstekniker som stimulerar oss själva och andra att tänka i nya och kreativa banor.

…at ge varandra stöd, våga följa vårt hjärta och samtidigt lära oss att kritiskt granska forskning och tillämpa ACT-principerna utifrån våra professioner och unika preferenser.

…att våga vara sårbara och dela med oss av våra erfarenheter, svårigheter och fira varandras framgångar!

Jag brukar säga till mina kollegor att det blir en och annan kullerbytta under färden. Men många har uttryckt att det var snarare en trippel volt med mersmak!

 

Vill du veta mer?

Registrera dig på en kostnadsfritt informationsträff via Zoom!

När du trycker knappen nedan kommer du till kurs- och communityn plattformen.
Du registrerar dig med namn/efternamn och din PRIVATA epost! (Du kan när som avregistrera dig sedan).
Du kommer att se bl a de introduktionstider som är aktuella samt få tillgång till delar av plattformen, med material och annat smått och gott. Välkomen att botanisera!

Undrar du något, skicka ett meddelande!

graciela@creACTivity.se

0709 74 37 77

ACT Institutet Sweden, Sanatorievägen 27, 266 52 -Vejbystrand